Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych przez Kancelarię Radców Prawnych Bartosz Krajewski S.K.A., ul. Krucza 5/11/44, 00-548
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Krajewski Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11/44, 00-548 Warszawa, nr. KRS 0000641675, NIP 7010622238, REGON 365626863, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641675 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Klientem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Kancelarię Radców Prawnych Bartosz Krajewski S.K.A.
 4. W trakcie rejestracji Usługodawca może domagać się podania przez Klienta danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Kancelarię Radców Prawnych Bartosz Krajewski S.K.A., w tym:
 • zapisania Klienta na konsultację prawną, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę Klienta,
 • zmiany terminu i godziny zapisu na konsultację prawną,
 • potwierdzenia konsultacji prawnej,
 • kontaktu z Klientem w celach związanych z działalnością Kancelarii Radców Prawnych Bartosz Krajewski S.K.A.,
 • wykonania usługi prawnej.
 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe konieczne do realizacji usług świadczonych przez Kancelarię Radców Prawnych Bartosz Krajewski S.K.A. na serwerze …. oraz w formie papierowej w postaci akt przechowywanych w siedzibie Kancelarii.
 3. Dane osobowe z ankiet są prowadzane do systemu, zaś same ankiety w formie papierowej są przechowywane w siedzibie Kancelarii
 4. Niniejszym Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

 

§ 2 Dane osobowe

 1. Do danych osobowych należą:
 • numer telefonu,
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • data urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • adres zamieszkania w Polsce oraz kraju pochodzenia.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić skorzystanie z usług świadczonych przez Kancelarię Radców Prawnych Bartosz Krajewski S.K.A.
 2. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

 

§ 3 Prawa i obowiązki Administratora

1.  Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klienta z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.  Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3.  Dane osobowe Klienta będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych za pośrednictwem Kancelarii Radców Prawnych Bartosz Krajewski S.K.A.

4.  Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za przez Kancelarię Radców Prawnych Bartosz Krajewski S.K.A.; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Kancelarii Radców Prawnych Bartosz Krajewski S.K.A..
 2. Klient, który przekazał Usługodawcy swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo do ich aktualizacji, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Użytkownik może zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych, a także wyrażenia sprzeciwu poprzez wysłanie żądania na następujący adres e-mail: kancelaria@prawoiadministracja.pl.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem strony internetowej: ….

 

Polityka Cookies

§ 1 Definicja cookies

 

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu osoby odwiedzającej witrynę …. Ułatwiają one rozpoznanie indywidualnych preferencji użytkownika związanych z funkcjonalnością urządzenia i wyświetlają stronę dopasowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika witryny. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
 2. Informacje jakie przechowywane są za pomocą tzw. ciasteczek to:
 • Nazwa witryny internetowej,
 • Okres życia ciasteczka, rozumiany jako czas przechowywania go w urządzeniu użytkownika,
 • Przypadkowo wygenerowany numer identyfikacji przeglądarki, która wykorzystywana jest do przeglądania strony internetowej.
 1. Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu osoby odwiedzającej witrynę pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny. W podanych w Polityce przypadkach podmiotem zamieszczającym pliki cookies mogą być także podmioty zewnętrzne.

 

§ 2 Cele stosowania plików cookies

Pliki cookies stosowane są w celach:

 • dostosowania zawartości witryny www…. do preferencji osoby odwiedzającej witrynę oraz optymalizacji korzystania z witryny,
 • rozpoznania urządzenia, z którego korzysta użytkownik celem prawidłowego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika,
 • tworzenia statystyk celem ulepszenia struktury i zawartości strony internetowej,
 • marketingowych – strona www…. może wykorzystywać pliki cookies do wyświetlania użytkownikowi reklam dopasowanych do jego preferencji.

 

§ 3 Rodzaje plików cookies

 1. Sesyjne pliki cookies (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu użytkownika jedynie w czasie korzystania ze strony, czyli do momentu wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki.
 2. Stałe pliki cookies – przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.
 3. Niezbędne pliki cookies – umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcjonalności strony internetowej .
 4. Funkcjonalne pliki cookies – zapewniają zapamiętanie indywidualnych ustawień użytkownika.
 5. Pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo.
 6. Pliki cookies pozwalające dostosować wyświetlane reklamy do preferencji użytkownika.

Odwiedzając stronę https://prawoiadministracja.pl/ wyrażasz zgodę na to, że w trakcie korzystania przez Ciebie z witryny wykorzystywane mogą być również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich, w szczególności od firm takich jak Google Inc., Facebook Inc. Więcej informacji dotyczących plików cookies można uzyskać na stronach internetowych ww. podmiotów.

 

§ 4 Zmiana ustawień oraz usunięcie plików cookies

 1. Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej (w tym ich wersji na urządzenia mobilne). W wielu przypadkach opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Każdy użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tą opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookies na swoje urządzenie.
 2. Wyłączenie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z części strony internetowej lub też uniemożliwić wyświetlanie się części informacji przeznaczonych dla użytkownika.
 3. Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 5 Uprawnienia użytkownika

  1. Użytkownik może uzyskać dostęp do danych poprzez analizę zawartości plików cookies, w treści, w jakiej znajdują się na dysku komputera.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.