Prawo administracyjne

Do zakresu specjalizacji Kancelarii należą również sprawy administracyjnoprawne. Zajmujemy się prowadzeniem postępowań przed organami administracyjnymi na wszystkich etapach, w tym w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe usługi obejmujące m.in.

  • doradztwo prawne,
  • uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych,
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej;
  • prowadzenie postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych,
  • przygotowywanie opinii prawnych, analiz i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego,
  • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń, zezwoleń, koncesji.